Данат Жанатаев, ф.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті Балжан Қасымова, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, қазақ филологиясы мамандығының 1 курс магистранты  Ғылыми зерттеудің заманауи әдістеріне біз ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басында ғылымда кең таралған әдістерді жатқызамыз.  Оларға құрылымдық-функционалды әдісті жатқызуға болады, оның мәні құбылыстар мен процестерді құрылымдық бөлінген тұтас дүние ретінде […]